Εθνικός Μηχανισμός Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης

Επίσκεψη ενημερωτικού χαρακτήρα στο Κ.Ε.Κ Praksis από το Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων Χαλκίδας

6 10xalkidaΕπίσκεψη ενημερωτικού χαρακτήρα πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2014 στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Praksis απο τις κοινωνικούς λειτουργούς Ιωάννα Σίδερη και Χριστίνα Καταραχιά καθώς και απο τη νοσηλεύτρια Τόγια Σωτηρία.
Κατα τη διάρκεια της επίσκεψης, η υπεύθυνη του Κέντρου Ηρακλέους Ιωάννα, μας ενημέρωσε για τα προγράμματα απασχόλησης που λειτουργούν την τρέχουσα περίοδο. Επίσης έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την δράση του Κέντρου Αστέγων και δεσμεύτηκε να υπάρξει αμοιβαία συνεργασία, ως προς τα προγράματα απασχόλησης για τους ωφελούμενους του Κέντρου μας.

Για το Κέντρο Υποδοχής Αστέγων
Οι Διοικητικοί Υπάλληλοι
Κονοβέση Ευαγγελία/ Δεμερούτης Αλέξανδρος
τηλ - 2221081566