Εθνικός Μηχανισμός Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης

Ευχαριστήριο Μήνυμα από την Τράπεζα Χρόνου Χαλκίδας προς το Σωματείο Λιμενεργατών Χαλκίδας

Η Τράπεζα Χρόνου σήμερα παρέλαβε τη δωρεά σε χαρτικά είδη που προσέφερε το Σωματείο Λιμενεργατών Χαλκίδας με σκοπό να ενισχύσει τη "γωνιά της ζωγραφικής" για τα παιδιά των μελών μας.
Η συνεισφορά σας είναι σημαντική για τα μικρά μέλη της Τράπεζας Χρόνου, τα οποία θέλουν να αξιοποιούν τον ελεύθερο χρόνο τους ζωγραφίζοντας και διασκεδάζοντας.

Για να διαβάσετε το ευχαριστήριο μήνυμα πατήστε εδώ