Εθνικός Μηχανισμός Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης

Δράση Ομάδας Συμβουλευτικής Γυναικών στο Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων Χαλκίδας

12 9 womenΟι κοινωνικοί λειτουργοί του Κέντρου Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων Χαλκίδας σε συνεργασία με το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και την εθελόντρια ψυχολόγο πραγματοποίησαν τη δεύτερη συνάντηση της ομάδας συμβουλευτικής γυναικών την Τετάρτη 10/09/14. Σε αυτή τη συνάντηση τα μέλη της ομάδας γνωρίστηκαν καλύτερα μεταξύ τους και αντάλλαξαν απόψεις. Αποφάσισαν από κοινού με τους συντονιστές Κοινωνικούς Λειτουργούς τα θέματα που θα συζητηθούν στις επόμενες συνεδρίες ενώ παράλληλα καθορίστηκε ο σκοπός και οι στόχοι της ομάδας. Ανανέωσαν το ραντεβού τους για την ερχόμενη Τετάρτη 17/09/14 στις 11:30 όπου θα συζητήσουν με τα μέλη της ομάδας τις σχέσεις γονέων-παιδιών.

 

Για το Κέντρο Υποδοχής Αστέγων
Οι Διοικητικοί Υπάλληλοι
Κονοβέση Ευαγγελία/ Δεμερούτης Αλέξανδρος
τηλ: 2221081566/ 2221080138