Εθνικός Μηχανισμός Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης

Ευχαριστήριο Μήνυμα από την Τράπεζα Χρόνου Χαλκίδας

Η Τράπεζα Χρόνου  Χαλκίδας θέλει να ευχαριστήσει πολύ τον κύριο Μ. που προσέφερε μία συσκευή τηλεφώνου και ένα πολυμηχάνημα στη δομή μας. Είναι πολύ σημαντικό για μας να καλύπτονται ανάγκες σαν και αυτή, ώστε να λειτουργούμε πιο εύρυθμα.

Σας ευχαριστούμε θερμά.

Τράπεζα Χρόνου Χαλκίδας
Τηλέφωνο: 22210-62965
Site: sinergia.ergkev.gr