Εθνικός Μηχανισμός Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης

Ευχαριστήριο Μήνυμα προς της Ένωση Εργαζομένων Τσιμέντων Χαλκίδας

Η Τράπεζα Χρόνου Χαλκίδας σήμερα παρέλαβε τη σημαντική χορηγία σε σχολικά είδη. Η συνεισφορά της Ένωσης Εργαζομένων Τσιμέντων Χαλκίδας είναι σημαντική για τη διανομή σχολικών ειδών στα παιδιά των μελών της Τράπεζας Χρόνου.

Ευχαριστούμε θερμά!!!

Τράπεζα Χρόνου Χαλκίδας
Τηλέφωνο: 22210-62965
Site: sinergia.ergkev.gr