Εθνικός Μηχανισμός Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης

Ωφελούμενοι

Στόχος του προγράμματος είναι να υποστηρίξει ομάδες του πληθυσμού που έχουν πραγματική ανάγκη βάσει συγκεκριμένων αποδεικτικών στοιχείων. Αυτές οι ομάδες συγκεκριμένα είναι:

 • Άστεγοι: Θεωρούνται όλα τα άτομα που διαμένουν νόμιμα στη χώρα, τα οποία δεν διαθέτουν στέγη καθώς και αυτοί που διαθέτουν στέγη η οποία τους έχει παραχωρηθεί δωρεάν και πληροί τις βασικές υπηρεσίες ύδρευσης και ηλεκτροδότησης. Στους αστέγους περιλαμβάνονται ιδίως αυτοί που διαβιούν στο δρόμο, σε ξενώνες, αυτοί που φιλοξενούνται από ανάγκη προσωρινά σε ιδρύματα ή άλλες κλειστές δομές, καθώς και αυτοί που διαβιούν σε ακατάλληλα καταλύματα. Για τους αστέγους δεν υπάρχει κάποιο αποδεικτικό/δικαιολογητικό που να αποδεικνύει την κατάστασή τους. Οι άστεγοι μπορούν να εξυπηρετηθούν από όλες τις κοινωνικές δομές.
 • Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια (άποροι): Θεωρούνται τα άτομα που, βάσει κριτηρίων και σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια (π.χ. ανασφάλιστα άτομα με πολύ χαμηλό ετήσιο εισόδημα, άτομα που διαθέτουν βιβλιάριο απορίας, κλπ.). Υπάρχουν δύο κατηγορίες απόρων:
  • Άποροι ασφαλισμένοι (που διαθέτουν βιβλιάριο απορίας) οι οποίοι μπορούν να εξυπηρετηθούν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, στα Συσσίτια, στο Δημοτικό Λαχανόκηπο, στην Τράπεζα Xρόνου και στο Γραφείο Διαμεσολάβησης
  • Άποροι ανασφάλιστοι μπορούν να εξυπηρετηθούν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο , στα Συσσίτια, στο Δημοτικό Λαχανόκηπο, στην Τράπεζα χρόνου, στο Γραφείο Διαμεσολάβησης και στο Κοινωνικό Φαρμακείο.
 • Άνεργοι: Θεωρούνται τα άτομα που διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ. Υπάρχουν δύο κατηγορίες ανέργων:
  • Άνεργοι ασφαλισμένοι (που διαθέτουν βιβλιάριο ασθενείας) που μπορούν να εξυπηρετηθούν στο Δημοτικό Λαχανόκηπο, Τράπεζα Χρόνου και Γραφείο Διαμεσολάβησης.
  • Άνεργοι ανασφάλιστοι που μπορούν να εξυπηρετηθούν στη Τράπεζα Χρόνου, Γραφείο Διαμεσολάβησης, Δημοτικό Λαχανόκηπο και στο Κοινωνικό Φαρμακείο.  
Κοινωνική Δομή Άμεσα Ωφελούμενοι
Κοινωνικό Παντοπωλείο Άποροι Άστεγοι - -
Κοινωνικό Φαρμακείο Ανασφάλιστοι άποροι Άστεγοι Ανασφάλιστοι άνεργοι -
Συσσίτια Άποροι Άστεγοι - -
Δημοτικός Λαχανόκηπος Άποροι Άστεγοι Άνεργοι -
Κέντρο ημερήσιας υποδοχής αστέγων - Άστεγοι - -
Υπνωτήριο - Άστεγοι - -
Γραφείο Διαμεσολάβησης Άποροι Άστεγοι Άνεργοι Πολίτες
Τράπεζα Χρόνου Άποροι Άστεγοι Άνεργοι Πολίτες