Εθνικός Μηχανισμός Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης

Η προσπάθεια μας

Η παρούσα οικονομική κρίση έχει οδηγήσει την Ελλάδα σε παρατεταμένη ύφεση, ωθώντας στα όρια της φτώχειας ακόμη και τις μέχρι πρότινος υγιείς οικονομικά ομάδες πληθυσμού. Προς την κατεύθυνση αυτή δημιουργήθηκε το Εθνικό Δίκτυο Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης, έχοντας ως σκοπό την καταπολέμηση της φτώχειας σε όλη τη χώρα. Μέσω ενός συνόλου ενεργειών του Δικτύου τα άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από αυτή θα μπορούν υπό τη σωστή καθοδήγηση να υποστηριχθούν και να ενισχυθούν προκειμένου να ικανοποιήσουν τις καθημερινές τους ανάγκες με αξιοπρέπεια και σεβασμό.

Σκοπός του Δικτύου

 Η αντιμετώπιση της φτώχειας μέσα από μια οριζόντια δέσμη ενεργειών ψυχοκοινωνικής και υλικής υποστήριξης

Στόχοι του Δικτύου

  • Η ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των ευπαθών κοινωνικά και ειδικότερα των αστέγων και των ατόμων ευρισκόμενων σε κατάσταση φτώχειας.
  • Η ευαισθητοποίηση, κινητοποίηση και ενεργοποίηση της κοινωνίας προκειμένου να συμβάλλει στην αντιμετώπιση του φαινομένου της Φτώχειας.

Συμμετέχοντες Φορείς

Στην εθνική αυτή προσπάθεια συμμετέχουν 43 Εταιρικά Κοινωνικά Σχήματα, 60 Δήμοι, 48 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, 10 νομικά πρόσωπα ΟΤΑ, 16 φορείς του Δημοσίου Τομέα και 22 φορείς του ιδιωτικού τομέα.

Οι ΟΤΑ θα συμβάλλουν διαθέτοντας τις κατάλληλες υποδομές για να λειτουργήσουν οι Κοινωνικές Δομές , οι ΜΚΟ με τη σειρά τους θα διαθέσουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και το προσωπικό και τέλος η κοινωνία θα προσφέρει χρόνο (εθελοντισμός) & υλικά αγαθά (Τρόφιμα και είδη παντοπωλείου, είδη ατομικής υγιεινής, είδη ένδυσης & υπόδησης, είδη οικιακού εξοπλισμού, βιβλία, παιχνίδια, cd – dvd και άλλα χρηστικά αντικείμενα).  

Κοινωνικές Δομές

Στο Εθνικό Δικτύο Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης έχουν ενταχθεί και λειτουργούν μέχρι τώρα 233 κοινωνικές δομές  και συγκεκριμένα:

  • 44 Κοινωνικά Παντοπωλεία
  • 37 Κοινωνικά Φαρμακεία
  • 24 Δημοτικοί Λαχανόκηποι
  • 36 Δομές Παροχής Συσσιτίων
  • 34 Τράπεζες Χρόνου
  • 40 Γραφεία Διαμεσολάβησης
  • 13 Κέντρα Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων
  • 5 Υπνωτήρια