Εθνικός Μηχανισμός Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης

Κοινωνικές Δομές

Οι κοινωνικές δομές που λειτουργούν διαφέρουν ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε Δήμου που συμμετέχει στο έργο. Στις Κοινωνικές δομές θα παρέχονται άμεση υλική υποστήριξη και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε όσους πολίτες πληρούν τις προϋποθέσεις και έχουν προμηθευτεί την ειδική κάρτα απόρου από το Γραφείο Διαμεσολάβησης.

Τα είδη των Κοινωνικών Δομών που λειτουργούν είναι:

Το Γραφείο Διαμεσολάβησης είναι αυτό στο οποίο θα προσέλθει κάποιος ωφελούμενος για πρώτη φορά και θα υποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά έτσι ώστε αν πληροί τις προϋποθέσεις να αποκτήσει την κάρτα απόρου και να προωθηθεί ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του στις αντίστοιχες δομές.
Παράλληλα παρέχει υπηρεσίες διευκόλυνσης προς τους ωφελούμενους στην επικοινωνία τους με τους κρατικούς φορείς σε θέματα που αφορούν την υγεία και την εργασία τους (ΟΑΕΔ, Νοσοκομεία κλπ). Το ωράριο λειτουργίας του Γραφείου Διαμεσολάβησης θα είναι σταθερό από τις 9:00 - 17:00 από Δευτέρα - Παρασκευή.
Δικαιολογητικά Έκδοσης Κάρτας Απόρου
1. Αίτηση για υποβολή αιτήματος
2. Εκκαθαριστικό εφορίας (τρέχοντος έτους) ή υπεύθυνη δήλωση από την εφορία για μη υποβολή φορολογικής δήλωσης (65% του βασικού ετήσιου εισοδήματος)
3. Έντυπο Ε9
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5. Φωτοτυπία ταυτότητας
6. Πρόσφατη φωτογραφία
7. Κάρτα ανεργίας
8. Βιβλιάριο υγείας η συναφούς δικαιολογητικού για ΑμΕΑ
9. Έκθεση κοινωνικού λειτουργού
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα διασφαλίζει σε κάθε περιοχή που λειτουργεί την σταθερή τροφοδοσία τουλάχιστον 200 οικογενειών κάθε μήνα και τις οποίες θα τις προμηθεύει με προϊόντα συγκεκριμένου κόστους 40,00€ κατ’ ελάχιστον τον μήνα.
Τα προϊόντα τα οποία θα προσφέρει θα είναι τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, είδη ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένα προϊόντα, είδη ένδυσης και υπόδησης, βιβλία, παιχνίδια, cd και άλλα χρηστικά αντικείμενα.
Μόνο όσοι διαθέτουν την κάρτα απόρου θα έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετηθούν προκειμένου όλες οι διαδικασίες να γίνονται με διαφάνεια. Με αυτή την κάρτα θα εμφανίζεται ο ωφελούμενος στο Κοινωνικό Παντοπωλείο και θα μπορεί να επιλέγει τα προϊόντα που επιθυμεί από αυτά που είναι διαθέσιμα στο Κοινωνικό Παντοπωλείο μέχρι το συγκεκριμένο μηνιαίο κόστος που του έχει δοθεί.
Προκειμένου να εξασφαλίσει την σταθερή του τροφοδοσία το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα συνδέεται με τοπικές επιχειρήσεις, σχολεία και την τοπική κοινωνία για την συλλογή των παραπάνω προϊόντων.
Το ωράριο λειτουργίας θα είναι σταθερό από τις 09:00 - 17:00 από Δευτέρα - Παρασκευή.
Το Ανοιχτό Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων θα παρέχει πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και προσωπικής υγιεινής σε τουλάχιστον 50 αστέγους ανά ημέρα σε κάθε περιοχή που λειτουργεί. Μόνο όσοι διαθέτουν την κάρτα απόρου θα έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετηθούν προκειμένου όλες οι διαδικασίες να γίνονται με διαφάνεια. Η Δομή του ανοιχτού κέντρου ημερήσιας υποδοχής αστέγων θα λειτουργεί με σταθερό ωράριο όλες τις μέρες της εβδομάδας, από τις 09:00 π.μ. έως τις 21:00 μ.μ.
Το Υπνωτήριο θα εξασφαλίσει υποδομή για διανυκτέρευση τουλάχιστον 50 αστέγων την ημέρα σε κάθε περιοχή που λειτουργεί. Μόνο όσοι διαθέτουν την κάρτα απόρου θα έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετηθούν προκειμένου όλες οι διαδικασίες να γίνονται με διαφάνεια. Θα λειτουργεί με σταθερό ωράριο, 21:00μμ έως 12:00πμ., όλες τις ημέρες της εβδομάδας.
Η Παροχή Συσσιτίων θα εξασφαλίσει την τροφοδοσία γευμάτων σε τουλάχιστον 100 ωφελούμενους ημερησίως σε κάθε περιοχή που λειτουργεί. Μόνο όσοι διαθέτουν την κάρτα απόρου μπορούν να εξυπηρετηθούν προκειμένου όλες οι διαδικασίες να γίνονται με διαφάνεια. Προκειμένου να εξασφαλίσει τη σταθερή τροφοδότησή του η Δομή θα προχωρήσει στη σύναψη συνεργασιών με ατομικούς φορείς(νοικοκυριά, ιδιώτες) και με τοπικές επιχειρήσεις παραγωγής τροφίμων για την συλλογή πλεοναζόντων προϊόντων (π.χ. super markets, εργαστήρια-βιοτεχνίες παραγωγής τροφίμων, εστιατόρια, ξενοδοχεία ζαχαροπλαστεία, αρτοποιία κλπ). Το ωράριο λειτουργίας θα είναι σταθερό από τις 13:00-15:00 όλες τις ημέρες της εβδομάδας.
Το Κοινωνικό Φαρμακείο, θα παρέχει δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα, σε τουλάχιστον 100 άστεγους, απόρους και άνεργους κάθε μήνα σε κάθε περιοχή που λειτουργεί. Προκειμένου να εξασφαλίσει τη σταθερή του τροφοδοσία το Κοινωνικό Φαρμακείο θα συνεργάζεται με φαρμακοβιομηχανίες και τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους, καθώς και μέσω της συμμετοχής και κινητοποίησης συλλογικών φορέων και πολιτών. Μόνο όσοι διαθέτουν την κάρτα απόρου θα έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετηθούν προκειμένου όλες οι διαδικασίες να γίνονται με διαφάνεια. Το ωράριο λειτουργίας θα είναι σταθερό από τις 09:00 - 17:00 από Δευτέρα - Παρασκευή.
Ο Δημοτικός Λαχανόκηπος θα παρέχει στην κάθε περιοχή που λειτουργεί έκταση 50τμ αρδευόμενη και περιφραγμένη σε τουλάχιστον 100 άπορους, άνεργους και άστεγους για την καλλιέργεια οπωροκηπευτικών με σκοπό την σίτιση τους. Μόνο όσοι διαθέτουν την κάρτα απόρου θα έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετηθούν προκειμένου όλες οι διαδικασίες να γίνονται με διαφάνεια. Ο Δημοτικός Λαχανόκηπος θα καλλιεργείται αποκλειστικά από τον αιτούντα ωφελούμενο και με την βοήθεια των οικείων του. Θα τους διαθέτει απαραίτητο εξοπλισμό και εργαλεία για την καλλιέργεια του αγροτεμάχιου ώστε αυτοί εκτός από την εξασφάλιση της σίτισης τους να παρέχουν το 10% της ετήσιας παραγωγής τους στο Κοινωνικό Παντοπωλείο. Το ωράριο πρόσβασης των ωφελούμενων στο Δημοτικό Λαχανόκηπο θα είναι ορισμένο, ανά εποχή.
Η Τράπεζα Χρόνου θα έχει την μορφή δικτύου όπου τα μέλη του μέσω ενός ειδικά διαμορφωμένου ιστότοπου θα ανταλλάσσουν μεταξύ τους υπηρεσίες και χρησιμοποιημένα προϊόντα χρησιμοποιώντας μονάδες εναλλακτικού συστήματος (π.χ μονάδα χρόνου, ΤΕΜ κλπ). Το δίκτυο λειτουργεί με συγκεκριμένο κανονισμό λειτουργίας, στο οποίο περιγράφονται ο σκοπός του, η δυνατότητα και οι διαδικασίες εγγραφής σ’ αυτό, οργανωτικά θέματα και ο τρόπος ανταλλαγής προϊόντων και υπηρεσιών μεταξύ των μελών του. Η Τράπεζα Χρόνου θα λειτουργεί με σταθερό ωράριο, από τις 09:00 - 17:00 από Δευτέρα - Παρασκευή.

Σε κάθε δομή ανεξαρτήτως των συγκεκριμένων υπηρεσιών που προσφέρουν θα παρέχονται παράλληλα υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης με στόχο την ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων μέσω του Κοινωνικού Λειτουργού που θα βρίσκεται στην κάθε δομή.